Tapanilan VPK:n historiaa

Palokunnan synty:

Vuonna 1914 oli Tapanilan kylässä jo varsin tiivis asutus jossa tuli

valloilleen päästyään pääsi tuhoamaan rakennukset perustuksiaan myöten, ennen kuin lähin palokunta, Malmin VPK ennätti apuun. Lopullisen sysäyksen oman palokunnan perustamiseen antoi metsäpalo, joka syttyi Helsingin pitäjän Vesterkullassa sunnuntaina heinäkuun 5. päivänä 1914 ja päättyi viikkoa myöhemmin Malmin Tattarisuolla.

Helmikuun 28. päivä 1915 valittiin nelihenkinen toimikunta keräämään varoja kaluston hankintaa varten ja laatimaan sääntöjä. Mukana kokouksessa oli 12 kiinteistönomistajaa Tapanilasta. Toukokuun loppuun mennessä saatiin riittävä avustus ja kuvernöörin hyväksyntä säännöille. 30.5.1915 pidettiin perustava yleiskokous. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin vakinaisiksi jäseniksi K. J. A. Lindström, Hj. Sillanpää, V. Lempinen, Otto Valto ja G. A. Osenius sekä varajäseniksi herrat Ville Salo ja Rajala.

Palokunnan ensivaiheiden kalusto

Palokalustoksi ostettiin 225 markalla Helsingin kaupungin vakinaiselta palokunnalta hevosvetoinen käsivoimaruisku, jonka teho oli 260 l/min ja suihkun pituus 30 m sekä imuletku, pieni määrä paineletkua, suihkuputki kolmella suukappaleella ja kangasämpäreitä. Ruiskutilat saatiin Sanduddin tehtaalta, josta luvattiin myös hevonen tarvittaessa.

Palokunnan harjoitukset ja kiinteistöt

Ensimmäisenä harjoituspaikkana oli, Sanduddin tehtaan piha, jossa ensimmäiset harjoituspäälliköt Otto Forsell (v. 1915) ja Birger Hellsten kahdesti viikossa pitivät harjoituksia 32-miehiselle miehistölle ja poikakomppanioille.
Myöhemmin palokunta sai nykyisen tonttinsa, Vanda Puistokylä-yhtiöltä 1500 m2, johon lisäksi ostettiin Tapanilan pikkukouluyhdistykseltä viereinen 2000 m2 palsta. Vuonna 1917 palokunnalle valittiin rakennustoimikunta, jonka toimesta seuraavana vuonna ostettiin Tapaninkylästä entinen Petaksen talo 4500 markalla. Rakennuksen puutavara ajettiin G. A. Oseniuksen toimesta tontille talkoilla, talon perustusten kaivaminen aloitettiin 9.3.1919, ja talon vihkiäiset pidettiin pikkujoulun aattona 1919.

Merkittävimmät tulipalot

Malmilla Oy Nikolajeff Ab:n tehdas, Semptal Oy:n tehdas, Oy Hankkijan varasto ja Oy Renlund, Herttoniemessä Soinne & K:nit, Metsäkeskuksen puuvarasto sekä Tilgmannin kirjapaino, Messuhalli, Malmin Lentoasemanhalli ja Elannon lautatarha.

Ajoneuvokalusto

Hevosvetoinen käsiruisku, 260 l/min 1915
Moottoriruisku, Record 400 l/min 1920- luvulla
Ford T, paloauto 1700 l/min 1932
Austin, paloauto 1700 l/min, vesisäiliö 2500 l 1952
Fargo, paloauto 1974
Mercedes Benz, miehistönkuljetusauto 1999
Jyry Sisu, säiliösammutusauto vesisäiliö 7000 l 2002
Mitshubishi Fuso, kalustoyksikkö 2013

Palokunnan päälliköt

Birger Hellsten 1916-17
G. A. Osenius 1918-20
Anton Halminen 1921-24
Kalle Semenius 1925-46
Tauno Koponen 1947-72
Olavi Lautanen 1973-